نمایش دادن همه 12 نتیجه

فیلتر
نمایش 9 24 36

آب یکی از مهمترین مواد مورد استفاده انسان است. متاسفانه آب پس از استفاده در صنعت، کیفیت و خواص بیولوژیکی و ویژگی های اصلی خود را از دست می دهد. به همین ترتیب تبدیل به پساب و فاضلاب صنعتی می شود. فاضلاب های صنعتی حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و سمی مثل جیوه، مس، کادمیوم و سرب می باشند. این فلزات سنگین آسیب های جدی به محیط زیست وارد می کنند. از این رو تصفیه فاضلاب های صنعتی اهمیت زیادی دارد. در تصفیه فاضلاب از روش های مختلفی استفاده می شود. روش انعقاد و لخته سازی یکی از روش های مرسوم تصفیه فاضلاب در صنعت آب و فاضلاب می باشد. در این روش از مواد شیمیایی مختلفی به عنوان منعقد کننده استفاده می شود که موجب می شوند که مواد سنگین و سمی ته نشین گردند.

روش دیگر برای تصفیه فاضلاب روش خنثی سازی می باشد. در تصفیه به روش خنثی سازی از مواد شیمیایی مختلفی برای تنظیم pH آب استفاده می شود. روش ترسیب فلزات، تبادل یونی، اکسیداسیون و شناورسازی از دیگر روش های تصفیه در صنعت آب و فاضلاب می باشد. در تصفیه شیمیایی آب ضمن حذف مواد آلی و فلزات سنگین بوی نامطبوع آب و pH آن کنترل می گردد. در مسیر تصفیه از مواد شیمیایی مختلفی مثل پودر کلر، اسید سولفوریک، آهک، زئولیت، زاج و کلرید آهن استفاده می شود.